Түүхэн товчоо
Open Panel

1939 он – Ариун цэврийн байнгын коммиссыг байгуулав.

1962 он -   Ариун цэвэр халдвар судлалын станцын лаборатори үүсэв.

1969 он - Хяналтын албаны лабораторид шинээр химийн лаборатори үүсэв.

1992 он - Эрүүл ахуй халдвар судлалын газар байгуулагдав.

1999 он - Аймгийн засаг даргын шийдвэрээр баталгаажуулалт, эрүүл ахуйн төв болон нэгдсэн эмнэлэгийн ариун цэврийн станцтай нэгдэв.

2001 он - МУ-ын ЗГ-ын 181 дүгээр тогтоол, аймгийн Засаг даргын 136 дугаар захирамжаар хими-нян судлалын лаборатори гэсэн бүтэцтэйгээр Стандартчилал хэмжил зүйн төв болон дахин шинэчлэн байгуулагдав.

2012 он - МУ-ын ЗГ-ын 175 дугаар тогтоолоор Монгол улсад хяналтын нэгдсэн сүлжээ лаборатори үүсэв.