Төрийн үйлчилгээ
Open Panel

Амьтан ургамлын гэрчилгээ, түүхий эдийн импортын мэдэгдэл болон экспортын гэрчилгээ олгох

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Тухайн орны гэрчилгээ
  • Лабораторийн шинжилгээнд хамрагдсан тухай дүгнэлт
  • Өргөдөл
  • Хоёр улсын гэрээ

1 сарын хугацаатай олгоно.