2019.09.07

         Аймгийн төвийн худалдаа үйлчилгээний газруудын ойролцоо сүүн зайрмагны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй 3 цэгт хяналт шалгалт хийлээ. Нэг цэгийн үйл ажиллагааг зогсоож, 2 цэгт зөвлөмж,  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Хяналт шалгалтаар нийт 8 дутагдал илрүүлж, 5 дутагдлыг газар дээр нь арилгуулж ажиллалаа. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна