Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2019.04.19

Сайнцагаан суманд худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагын  64 ажилтанд гадна ногоон байгууламжийн төлөвлөлт, зүлэг тарих арга, тарьсны дараах арчилгаа, дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх, амьтны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд иргэн таны анхаарах асуудал сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж 2 төрлийн 128 ширхэг гарын авлага тараалаа.