Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2018.12.10

Хүний эрхийн өдөр буюу 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, жендэрийн талаар ойлголт, мэдрэмжтэй болгох зохилгоор Жендэр ба хүний эрх сэдвээр сургалт, элсэн цаг тэмцээн зохион байгууллаа.