Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2018.09.04

Төрийн хяналт- Иргэн таны төлөө сарын аян болон улсын ерөнхий байцаагчаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд хүүхдийн парк, тоглоомын талбай, сургууль цэцэрлэгийн орчин авто засвар, угаалгын газрууд шинээр баригдаж буй барилга

байгууламжид урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар зөвлөгөө зөвлөмж, богино хугацаатай албан шаардлага өглөө. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.