Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2018.08.23

Иргэний гомдол мэдээллийн дагуу Сүм хөх бүрд, Эрдэнэ-Ухаа амралт, жуулчны газруудад хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтаар Сүм хөх бүрдийн амралтын газрын үйл ажиллагаа их эрсдэлтэй үнэлэгдэж улсын ахлах байцаагчийн актаар түр хугацаагаар зогсоож торгуулийн арга хэмжээ авлаа.

 

Төрийн хяналт-Иргэн таны төлөө аян, хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлын урьдчилан сэргийлэх хяналтын  хүрээнд бүх сум болон аймгийн төвийн сургууль, цэцэрлэг, МСҮТ-ийн захирал эрхлэгч нарт улсын байцаагч нарын хамтарсан зөвлөмж хүргүүллээ.