Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2018.08.23

“Төрийн хяналт- иргэн таны төлөө” сарын аяны төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлож байгаа иргэн, нөхөрлөл болон уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад

хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх сургалтыг зохион байгуулж хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөр, аюулгүй байдлын талаар улсын байцаагчийн зөвлөмж гарган хүргэлээ.