Хяналт шалгалтын мэдээ
Open Panel

2018.06.04

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Засаг даргын тамгын газар, Боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран аймгийн 21 цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйчид, соёлын төвийн эрхлэгч, номын сан, театр, музейн ажилтнуудыг хамруулан

“Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчны стандарт, хэрэгжүүлэх зөвлөмж” “Соёлын бодлого, хэрэгжүүлэх арга зүй-Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтын эрх зүйн орчин” сэдвээр салбарын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 15 сумын 30 гаруй багш, удирдах ажилтан соёлын байгууллагуудын 35 мэргэжилтэн оролцлоо. Тэдний бүтэн  жилийн ажлын тайланг нэг бүрчлэн сонсон нь цаашид ажлаа төлөвлөх,өөртөө дүгнэлт хийх бие биенээсээ харилцан туршлага судлах, ажлын үр дүнгээ сайжруулах ач холбогдолтой боллоо.