Танилцуулга
Open Panel

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Манай байгууллага анх 2002 онд хяналтын чиг үүрэг бүхий албад нэгдэж өнөөгийн Мэргэжлийн хяналтын газар шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэй үүсгэн байгуулагдан анхны даргаар Чулууны.Оюундулам томилогдож 2014 оны 7сар хүртэлэнэ байгууллагыг удирдан ажилласан.

2015 оны 7сараас манай Мэргэжлийн хяналтын газрын даргаар Шоотонгийн Төрбат томилогдон ажиллаж байна. Манай байгууллага Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Эрүүл мэнд, боловсрол соёл,хүнс хөдөө аж ахуйн хэлтэс, Дэд бүтэц, хөдөлмөр , нийгмийн хамгаалал, байгаль орчин, геологи уул уурхайн хяналтын хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэй дэргэдээ хими нян судлалын итгэмжлэгдсэн лабораторитой ур чадварын шаардлага хангасан мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангагдсан хамт олон.

Бидний эрхэм зорилго:Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг сахиулах иргэдийн эрүүл аюлгүй орчинд амьдрах, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Бидний уриа: Эрсдэлд суурилсан хяналтын шинэ тогтолцоог нэвтрүүлж “Зөвлөн туслая, Эрсдлээс сэргийлье, хамтдаа хөгжье” гэсэн уриатай ажиллаж байна.

Сүүлийн 3 жилийн тайлангийн үзүүлэлтээс дүгнэхэд хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж ахуй нэгжийн тоон үзүүлэлт:

1.     Төлөвлөгөөт шалгалт: 2013 онд 201, 2014онд 407, 2015 онд 331

2.     Төлөвлөгөөт бус шалгалт: 2013 онд 158, 2014 онд 58, 2015 онд 211

3.     Зөвлөн туслах үйлчилгээ: 2013онд 136, 2014 онд 143, 2015нд 147

4.     Гүйцэтгэлийн шалгалт: 2013 онд 17, 2014 онд 178, 2015 онд 93

5.     Урьдчилан сэргийлэх хяналт: 2014 онд 1665, 2015 онд 318

6.     Хяналт шинжилгээ: 2014 онд 95,   2015 онд 102

7.     Тандалт судлагаа: 2014 онд 241, 2015 218

8.     Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн объект: 2013 онд 1471, 2014 онд 1776, 2015 онд 2094 болж өссөн ба 2014 онд өмнөх оноос 20,7%-ийн өсөлттэй байсан бол 2015 онд эрсдлийн үнэлгээ хийсэн объектын тоо 318-аар илүү буюу 15,1%-иар өссөн байна.

 .     ( Эрсдэлтэй объектын тоо: 2013онд 967 2014 онд 378, 2015 онд 134 болж буурсан үзүүлэлттэй байна.

 10.   Үйлдсэн акт: 2013 онд 37, 2014онд 89, 2015 онд 28

11.   Албан шаадлага:2013 онд 132, 2014 онд 98, 2015 онд 111

12.   Тогтоосон торгууль: 2013 онд 9,485,400, 2014 онд 13,510,000, 2015 онд 20,211,000 төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн үзүүлэлттэй байна.

Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн объектын тоо сүүлийн 3 жилд нэмэгдэж 2014 онд өмнөх оноос 20,7%-ийн өсөлттэй байсан бол 2015 онд эрсдлийн үнэлгээ хийсэн объектын тоо 2094 болж 318-аар илүү буюу өссөн 15,1%-иар өссөн байна.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 2013 онд Стандарт хэмжилзүйн хэлтсээс хими нян судлалын лаборатори шилжиж ирсэнээр өөрийн гэсэн итгэмжлэгдсэн лабораторитой болж аймгийн хөрөнгө оруулалтаар 54 сая төгрөгийн, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 34 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж хүнс орчин гоо сайхан ахуйн хэрэглээ, хөгц мөөгөнцөр зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагуудын дотоод халдвар хамгаалалд шинжилгээ хийн ажиллаж байна.

Манай лаборатори нь аймгийн хэмжээнд байгууллага, иргэд, хүн амын дунд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийг шинжилгээний орчин үеийн арга аргачлалаар шинжилж өөрийн үйл ажиллагаанд монгол улсын 2007 оны шинэ стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж лабораторийн итгэмжлэлийн хугацаагаа сунгуулаад байна.

Мэргэжлийн хяналтын газрын ажлын байр нь 2011 онд ашиглалтанд орсон kонторийн барилга нь 2давхар тоосгон барилга, ажилчдын өрөө, иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон сургалтын заалтай. Ажилчдыг эрүүл ажиллах нөхцлийг хангаж ажлын байрны ая тухтай орчинг бүрдүүлсэн цайны өрөөтэй. Газрын дэргэд спорт хамтлаг ажиллаж долоо хоног бүр 2 цаг спортоор хичээллэдэг, өдөр бүр ажлын байрны дасгал хийж хэвшсэн, олон нийтийн урлаг спортын арга хэмжээнд тасралтгүй амжилттай оролцож эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага болсон. Байгууллагын түүх хамт олны ажлын үе үеийн амжилтын үзүүлэнг байршуулсан Түүхэн алдрын танхим, иргэдэд нээлттэй хүрч ажиллах Зөвлөгөө мэдээллийн төвтэй.

Ажилчдын нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, ажилчдад өдөр тутам хоолны мөнгө болон, түлээ нүүрсний хөнгөлөлт өгөх, ээлжийн амралтаараа нутагтаа амарсан төрийн албан хаагчдад замын зардлын хөнгөлөлт олгож ажилчдын 20 айлын сууцыг бариулж ашиглалтанд оруулж орон сууцны зээлд хамруулаад байна.

  Манай байгууллага:

 •  2010 онд Төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Төрийн албаны зөвлөлийн өргөмжлөл,
 • ·          2010 онд МХЕГ-ын Санхүү нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн хяналтын хэлтсээс 2010 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөг чанартай хэрэгжүүлсэнд өргөмжлөл,
 • 2011 онд БСШУЯамны улсын олимпиад зохион байгуулах хороо, МУБИС-ын Дүрслэх урлаг технологийн сургууль, аймгийн боловсрол соёлын газраас хамтран явуулсан “Улсын техник технологийн олимпиадыг зохион байгуулахад амжилттай хамтран ажиллаж өргөмжлөгдсөн,
 • ·          2011 оны үйл ажиллагааны дүнгээр аймгуудын МХГ-уудаас 3-р байр эзэлж автомашин худалдан авах эрх бүхий 15 сая төгрөг, зөөврийн комьпютерээр шагнуулсан,
 •  2011 оны үйл ажиллагаагаараа аймагтаа манлайлж өргөмжлөгдсөн,
 •  2012оны үйл ажиллагааны ажлаараа аймгийн засаг даргын эрхлэх хүрээний газар, хэлтсүүдийг манлайлан 3-р байр эзэлсэн,
 •  2013 оны Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага
 • 2013 оны Сайн засаглалыг бэхжүүлэгч байгууллага
 •  Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэгч байгууллага
 •  2014 оны Ил тод худалдан авалт ба хууль дүрэм бодит амьдралд аяны “Хамгийн хамгийн” байгууллага
 •  2014 оны ажлаараа “Санаачлагатай сайн” ажилтай байгууллагаар тус тус шалгарсан
 • ·          2010 онд Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас зохион байгуулсан ”Гар бөмбөг”, сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 1-р байр
 •  2012 онд МУ-ын хяналт шалгалтын 90 жил, МХГ-ын 10жилийн ойн төвийн бүсийн Урлагын наадамд 2-р байр Дуэт дууны төрөлд Р.Цэрэндорж, Т.Саранчимэг нар тэргүүн байр эзэлсэн
 •  2010 онд Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас МУд барилгын салбар үүсэж хөгжсөний 90 жилийн “Гар бөмбөг”ийн тэмцээнд Дэд байр
 •  2014 онд хүүхдийн парк байгуулагдсны 3жилийн ойн “Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд 1-р Байр
 •  2015 оны Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Говийн бүсийн “Гар бөмбөгийн тэмцээнд Тэргүүн байр
 •  2015 онд МУ-д шинэ зэвсэгт хүчин үүсгэн байгуулагдсаны 94 жилийн ойн “Гар бөмбөгийн тэмцээнд 3-р байрыг тус тус эзэлсэн.·         
 • 2009 онд Төрийн албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жилийн ажлын хүрээнд бусад байгууллагыг манлайлж “Бүтээлч хамт олон”,

 Манай хамт олноос:

 • ·          “Хөдөлмөрийн гавьяны улаан тугийн одон”-оор 1,
 • ·          “Алтан гадас” одонгоор 4,
 • ·          “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар 7,
 • ·          “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” 4,
 • ·          “Төрийн хяналтын тэргүүний ажилтан” 2,
 • ·          “Мэргэжлийн хяналтын тэргүүний ажилтан 10
 • ·          “Мэргэжлийн хяналтын газрын жуухбичгээр21,
 • ·          Салбаруудын Тэргүүний ажилтан 14,
 • ·          Салбаруудын Жуух бичгээр 17,
 • ·          Аймгийн тэргүүний ажилтан 3 хүн шагнагдсан амжилттай байна.